Laichaing Sae Tang : founder of Tang Sang Hah Company Limited

 
"น้ำปลา" เครื่องปรุงรสที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารไทยให้หอมอร่อยและกลมกล่อมเป็นที่ชื่นชอบและนิยมอย่างแพร่หลาย
จนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่สำคัญของทุกครัวเรือนมานานกว่าศตวรรษ replicas de relojes;ผู้คิดค้นและผลิตน้ำปลารายแรกในประเทศไทย
คือ นายไล่เจี๊ยง  แซ่ทั้ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย
ภายใต้ชื่อ "ทิพรส"

    จากจุดเริ่มต้น...คือคุณภาพที่กลายเป็นตำนวนอันทรงคุณค่า


             ปี 2456 นายไล่เจี๊ยง ได้เริ่มทดลองผลิตน้ำปลาเป็นครั้งแรก โดยคัดสรรพันธ์ุปลาชนิดต่างๆ มาหมักกับเกลือในโอ่งดิน
        เพื่อเปรียบเทียบรสชาติ  และพบว่าน้ำปลาที่ได้จากปลากะตักให้รสชาติหอมอร่อยที่สุด  นายไล่เจี๊ยงจึงผลิตน้ำปลากะตัก
        ออกจำหน่าย  ซึ่งในขณะนั้นคนไทยนิยมใช้เกลือปรุงอาหาร  แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะของนายไล่เจี๊ยงผนวกกับคุณภาพ
        และความหอมอร่อนของน้ำปลา เพียงช่วงเวลาไม่กี่ปีก็สามารถสร้างการยอมรับให้กับชาวบ้านในจังหวัดชลบุรี และจังหวัด
        ใกล้เคียง จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น นายไล่เจี๊ยง จึงได้พัฒนาการผลิตจากการหมักน้ำปลาใน
        โอ่งดินมาเป็น  การหมักในถังไม้ขนาดใหญ่ กิจการน้ำปลาของนายไล่เจี๊ยง เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ  จนปี พ.ศ. 2462
        นายไล่เจี๊ยงได้ตั้งโรงงานผลิตน้ำปลา "ทั่งซังฮะ" ขึ้น ณ ท่าเรือฮกเกี้ยน จังหวัดชลบุรี พร้อมกับสร้างบ่อหมักคอนกรีตขนาด
        ใหญ่ยื่นออกไปในทะเล โดยนายไล่เจี๊ยงเป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเองทั้งหมด (บ่อหมักปลานี้ได้รับการยกย่อง
        ชมเชยจากสถาปนิกในปัจจุบันอย่างมาก) พร้อมนำน้ำปลาภายใต้ชื่อ "ทิพรส" ออกสู่ตลาด
 

 

                                      เริ่มต้น ด้วยการเลือกทดลองสายพันธุ์ปลาที่มีคุณภาพ และการวิจัยโดยผู้เชี่ยวชาญ  ชี้ให้เห็นว่า “ปลากะตัก” เป็นปลาที่มีคุณสมบัติเหมาะ
                        สำหรับนำมาทำน้ำปลาที่มีรสชาติอร่อย ที่ดีที่สุด ทิพรสจึงใช้ปลากะตัก มาผลิตน้ำปลาทิพรส
                                     ทิพรสมีการปรับปรุงกระบวนการในการผลิตน้ำปลาทุกขั้นตอน จากเทคนิคที่ดั้งเดิมและอุปกรณ์แบบดั้งเดิม ได้เปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพัฒนา
                        เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย และเครื่องจักรระบบอัตโนมัติ  ภายใต้การควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์
                        ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญกำกับควบคุม ดูแลคุณภาพอย่างละเอียด  และให้ได้ปริมาณค่าโปรตีนที่มาตรฐานให้แน่ใจว่าน้ำปลาที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน
                                     มานานกว่าศตวรรษ น้ำปลาแท้ ตรา "ทิพรส"  ได้ผ่านขั้นตอนของการผลิตที่มีคุณภาพ และการปรับปรุงให้ถูกสุขอนามัย ในปัจจุบันนอกจากการ
                       ส่งออกน้ำปลา ตราทิพรส และน้ำส้มสายชูกลั่น 5% แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ของทิพรสได้แก่ ผงปรุงรส ครบรส ตราทิพรส และซอสหอยนางรม ชนิดผง โดยใช้
                       วัตถุดิบ และกระบวนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย โดยผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมากที่สุดในหมู่ผู้บริโภคทั้งในประเทศ
                       และ ต่างประเทศ 

 
 

 

sexy video amador