“น้ำปลา” เครื่องปรุงรสที่ช่วยเพิ่มรสชาติอาหารให้หอมอร่อยและกลมกล่อม เป็นที่ชื่นชอบ และนิยมอย่างแพร่หลายจนกลายเป็นเครื่องปรุงรส ที่สำคัญ ของทุกครัวเรือนมานานกว่าศตวรรษ ผู้คิดค้นและผลิตน้ำปลารายแรกในประเทศไทย คือนายไล่เจี๊ยง แซ่ทั้ง ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท ไพโรจน์ (ทั่งซังฮะ) จำกัด ผู้ผลิตน้ำปลารายใหญ่ที่สุดของประเทศไทยภายใต้ชื่อ “ทิพรส”

           ปี 2456 นายไล่เจี๊ยง ได้เริ่มทดลองผลิตน้ำปลาเป็นครั้งแรก โดยคัดสรรพันธุ์ปลาชนิดต่างๆ มาหมักกับเกลือในโอ่งดินเพื่อเปรียบเทียบรสชาติ และพบว่าน้ำปลาที่ได้จากปลากะตัก ให้รสชาติหอมอร่อยที่สุด นายไล่เจี๊ยง จึงผลิตน้ำปลากะตักออกจำหน่าย ซึ่งในขณะนั้นคนไทยนิยมใช้เกลือปรุงอาหาร แต่ด้วยความวิริยะอุตสาหะของนายไล่เจี๊ยงผนวกกับคุณภาพ และความหอมอร่อยของน้ำปลาเพียงช่วงเวลาไม่กี่ปี ก็สามารถสร้างการยอมรับให้กับชาวบ้านในจังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง จนเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลาย เมื่อมีผู้บริโภคเพิ่มมากขึ้น นายไล่เจี๊ยง จึงได้พัฒนาการผลิตจากการหมักน้ำปลาในโอ่งดินมาเป็นการหมักในถังไม้ขนาดใหญ่ กิจการน้ำปลาของนายไล่เจี๊ยง เจริญรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับจนในปี พ.ศ. 2462 นายไล่เจี๊ยงได้ตั้งโรงงานผลิตน้ำปลา “ทั่งซังฮะ” ขึ้น ณ ท่าเรือฮกเกี้ยน จังหวัดชลบุรี พร้อมกับสร้างบ่อหมักคอนกรีตขนาดใหญ่ยื่นออกไปในทะเล โดยนายไล่เจี๊ยง เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้างเองทั้งหมด (บ่อหมักปลานี้ ได้รับการยกย่องชมเชยจากสถาปนิกในปัจจุบันอย่างมาก) พร้อมนำน้ำปลาภายใต็ชื่อ “ทิพรส” ออกสู่ตลาด
  
          เริ่มจากการคัดเลือกปลาพันธุ์ดี….ผลจากการทดลอง และวิจัยโดยนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ พบว่า “ปลากะตัก” มีคุณค่าในการนำมาหมักเป็น น้ำปลาที่มีรสชาติยอดเยี่ยมที่สุด น้ำปลาทิพรส จึงให้รสชาติกลมกล่อมหอมอร่อยอีกระดับ
          ทิพรสพัฒนากรรมวิธีการผลิตทุกขั้นตอน จากเดิมที่ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบง่ายๆ ด้วยเครื่องมือแบบดั้งเดิมพัฒนาสู่ระบบการผลิตแบบอุตสาหกรรมที่เพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ ควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทุกขั้นตอนการผลิต ผ่านขบวนการตรวจสอบมาตาฐานคุณภาพ และปริมาณโปรตีนอย่างละเอียด จนมั่นใจว่าได้น้ำปลาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน
           กว่าศตวรรษ ที่น้ำปลาแท้ ตรา “ทิพรส” ได้พัฒนาด้านคุณภาพและอนามัยตลอดมา ในปัจจุบันยังได้พัฒนาการผลิตน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรสอีกด้วย น้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราทิพรส สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐานจากวัตถุดิบทางธรรมชาติผ่านขบวนการผลิตอันทันสมัย ซึ่งผลิตภัณฑ์ตราทิพรส ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงแพร่หลายในหมู่ผู้บริโภคทั้งใน และต่างประเทศ

 
 

sexy video amador