วันไอโอดีนแห่งชาติ 2555

 

               

 

                        และเผยแพร่ข้อมูลให้กับศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมรณรงค์วันไอโอดีนแห่งชาติ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยมี นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยถึงสถานการณ์การขาดสารไอโอดีนในประเทศว่า ปัจจุบันถือว่าสถานการณ์ดีขึ้นมาก เนื่องจากตัวเลขการขาดสารไอโอดีน โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์มีอัตราที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยสารไอโอดีนมีความสำคัญอย่างมากต่อร่างกาย Hublot replica watches ซึ่งมีผลต่อการสร้างไทรอยด์ฮอร์โมนทำให้เกิดการเสียสมดุลในการควบคุมการทำงานของต่อมไทรอยด์ ส่งผลต่อพัฒนาการในเด็ก และการทำงานของร่างกายผู้ใหญ่ หากร่างกายขาดสารไอโอดีนจะทำให้เกิดโรคคอพอกได้


                       อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาทั้งกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้ร่วมทำงานและมีคณะกรรมการไอโอดีนแห่งชาติ เพื่อผลักดันโครงการเพื่อส่งเสริมการบริโภคสารไอโอดีนอย่างเต็มที่ ทั้งการออกกฎกระทรวงให้คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย.ดูแลสินค้าในกลุ่ม เกลือ น้ำปลา หรือซอสปรุงรสต่าง ๆ ที่ต้องผสมสารไอโอดีน เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้รับสารไอโอดีนครบถ้วน ขณะที่กรมอนามัยได้ผลิตยาบำรุงเสริมไอโอดีน(Triferdine)ให้กับแม่ที่ตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาการที่สมบูรณ์ของทารก และในวันนี้ (25 มิถุนายน 2555) ของทุกปี ซึ่งถือเป็นวันไอโอดีนแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขได้จัดกิจกรรม เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนรับทราบถึงประโยชน์ของสารไอโอดีน ที่สถานีรถไฟหัวลำโพง longines replica watches โดยมีนายวิทยา omega watches replica บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข และ นายแพทย์สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับจังหวัดที่มีการดำเนินการส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนอย่างมีประสิทธิภาพ

 

best unique digital watches

sexy video amador